Нормативни документи

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността в Общински културен иститут „Надежда“ може да видите тук: http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f33080.pdf