30 септември, 18:30 ч., концертна зала ОКИ „Надежда“, откриване на Сезон 2017-2018 с концерт на „Симфониета „София“

„Симфониета „София“ с диригент Свилен Симеонов открива Сезон 2017-2018 с концерт – Цикъл „Годишнини на бележити композитори“.