19 декември, 18:30 ч., концертна зала ОКИ „Надежда“, Концерт по случай 85 години Академик Емил Янев

Честване 85 години на Академик Емил Янев с участието на „Симфониета „София“.