1 март, 18:00 ч., ОКИ „Надежда“, Гала концерт на лауреатите от V Преглед на любителското творчество

ОКИ „Надежда“ организира Гала концерт на лауреатите от V Преглед на любителското творчество.

Вход – свободен!