24 април, от 11:00 ч. и от 15:00 ч., ОКИ „Надежда“, театрална постановка за деца „Изгаси крушка, посади дърво“

Театър „Сириус“ гостува на ОКИ „Надежда“ с театрална постановка за деца „Изгаси крушка, посади дърво“. Поводът – международния ден на Земята.

Детско-юношеската театрална школата на Театър „Сириус“ e към ОКИ ДК „Красно село“-гр.София. Oткрита e през сезон 2006-2007 г. Първоначално с децата започва да работи актрисата Евелина Кръстева. По-късно ръководители на школата стават актрисите от Театър „Сириус“ – Елена Арсова и Мария Анастасова. Художествен ръководител на школата е актрисата Петя Каменова. Детската театрална школа е доброволна творческа лаборатория за работа с деца с артистични наклонности и интереси към изкуствата. Целта e откриването и развиването на млади таланти с качества и дарби, обогатяване на ценностната им система, развиване на художествен усет, образно мислене и въображение.

Школата се провежда в извънучебно време, като записването на децата става в края на месец септември – началото на месец октомври, със съгласието на родителите и е на доброволен принцип. Провежда се кастинг, на който се оценяват индивидуалните качества на всяко дете и най-добрите остават. В момента школата е разделена на малка и голяма група.В малката група влизат деца от 7 до 9 – годишна възраст, а в голямата – от 13 – до 15 години.