ОКИ „Надежда“ обявява конкурс за оркестранти в „Симфониета „София“