Детски център по изкуствата при ОКИ „Надежда“ открива новата учебна година