19-20 февруари, 10:00 ч., ОКИ „Надежда“, VІ Преглед на Любителското творчество – прослушване