03 октомври, 10:30 ч., Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, концерт на струнен квартет от „Симфониета „София“

Концерт на струнен квартет от „Симфониета „София“