Разходка през вековете с португалски и австрийски произведения в програмата на диригента Николай Лалов

В поредния концерт от културния афиш на ОКИ „Надежда“, състоял се на 08.11.2019 г., „Симфониета „София“ и гост-диригентът Николай Лалов поднесоха на публиката едно много интересно и разнообразно преживяване с произведения от различни епохи и култури. Подбрана с много вкус от диригента програмата се превърна в своеобразна разходка през вековете, включвайки творби от Барока, късния романти­зъм и епо­хата на Просвещението. В първата част, отделена за Португалия про­звуча едно произведе­ние на португалски композитор и една творба на австрийски композитор, свързан с Португалия. Във втората част чухме Симфония №41, до мажор „Юпитер“ от Волфганг Амадеус Моцарт.

Концертът започна с Увертюра към операта „Индустриална любов“ на най-значимия португалски композитор от епохата на Барока Жоао де Соуза Карвальо. С типичните белези на италианската музикална култура от същия период произведението ни въведе в светлата и жизнерадостна атмосфера на дворцовата музика. Трите части, отличаващи се с голяма мелодичност и изразителност, подготвиха прехода към следващото произведение в програмата – Интермецо за струнен оркестър, оп. 8 от Франц Шрекер. Тази изключително красива късно романтична творба с наченки на експресионизъм, белязала първия успех за композитора след неговото дипломира­не във Виенската консерватория през 1900 г., продължи мелодичната линия в програмата.

Интересна и същевременно трагична е житейската и творческа съдба на австрийския композитор с еврейски произход. От един от най-проспериращите и изпълнявани автори на своето време той потъва в забрава и едва напоследък бива преоткрит. Определена от нацистите за „дегенеративна“ неговата музика е премахната от изпълнителските репертоари. Уволнен от поста директор на Берлинската консервато­рия, впоследствие и от позицията на преподавател по композиция в Академията по изкуства, Франц Шрекер умира през 1934 г. Изградил индивидуален и същевременно сложен стил, съвкупност от множество течения в музиката, Франц Шрекер е наречен от известния диригент Инго Мецмахер „загубената връзка между епохата на Вагнер и след­военния модернизъм“.

Любопитна е причината, поради която диригентът Николай Лалов е включил Франц Шрекер в първата част на концерта, посветена на Португалия. Оказва се, че бягайки от нацистите Шрекер е живял в страната за период от няколко месеца и е имал намерение да емигрира и да се установи там, но когато се е върнал в Германия за да прибере семейството си е бил арестуван. В лошо здравословно състояние след преживян инсулт в резултат на големите притеснения заради загубата на работата, той получава сърдечен удар, довел до неговата смърт.

Във втората част на програмата, едно от най-великите постижения на световния симфонизъм – Сим­фония №41, до мажор „Юпитер“ от Волфганг Амадеус Моцарт, със своята грандиозност и мащабен звук, завърши музикалната вечер. Финалът на симфонията, със сложното полифонично­ проявле­ние на четирите теми, доведе до кулминация на целия концерт. Гост-диригентът Николай Лалов успя да извлече максимума от оркестровия състав, който бе по-малък от необходимия за това произве­дение. Под вещото му ръководство симфонията прозвуча с необходимото величие и монументал­ност.

Диригентът Николай Лалов гостува на ОКИ „Надежда“ по покана на неговия директор г-жа Анна Дамянова. На събитието присъстваха гости от португалското посолство.

В своя богат професионален път като диригент, цигулар, организатор и преподава­тел основателят и ръководител на Камерния оркестър на Кашкайш и Оейраш Николай Лалов се е превърнал в своеобразен музикален и културен посланик. Представянето на  неизвестни творби и композитори, популяризирането на българската и порту­галската музикална култура, насърчаването на музикалния обмен между държави­те, провежда­нето на майсторски класове по дирижиране, цигулка и камерна музика са станали основна цел и движеща сила в неговата дейност.

Ева Матева