„Светлина в мрака“ – посланието в концерта на диригента Иван Янакиев

В първия съвместен концерт на гост-диригента Иван Янакиев със „Симфониета „София“, състоял се на 22.11.2019 г. в ОКИ „Надежда“ ясно доловимо се очерта идейна­та концепция, която като свързваща нишка обедини произведенията в издържана единна структура. „Glow in the Dark“, в превод „Светлина в мрака“ – едно от заглавията в програмата лаконично и в пълнота отрази замисъла на целия концерт. Видяхме го в поредността на творбите, следваща принципа на контраста, носеше го и идейното послание, отправено от автора на същата композиция, проф. Красимир Тасков чрез посвещението ѝ. От структура до идея – всичко бе подчинено на тази мисъл.

По реда на тяхното изпълнение в програмата звучаха „Adagio for Strings“ от Самюъл Барбър, „Малагеня“ от Пабло де Сарасате, Adagio for Strings „Glow in the Dark“ на Красимир Тасков, „Песен“ и „Токата“ от Добромир Кисьов, Испански танц на Мануел де Фая и Симфония № 1, ре мажор от Франц Шуберт.

Емоционалните състояния варираха в широки граници – от вглъбеност, съзерцателност, драматизъм и експресивност до енергичност, ярка темпераментност, пламенност, страст. Видяхме философския поглед към живота, пречупен през стилистиката на двете Адажиа, потопихме се в активния и жизнерадостен характер на испанските пиеси. Усещане за пространственост и кинематография в противовес на вечното движение и моторика ни донесе цикълът пиеси от Добромир Кисьов, а за финал прозвуча Шуберто­вата симфония. Едва ли има по-подходящ избор за завършек на така изградената програма. Най-ранната симфония на Шуберт, носеща все още белезите на Виенския класицизъм, но едновременно с това предвещаваща появата на „Недовършената“ симфония, се яви като обобщение на целия концерт. Жизнерадостност, танцувалност, подвижност в стила на Хайдн и елегичност, песенност, драматизъм и тъга в духа на Романтизма сложиха край на музикалната вечер. Финалът на симфонията утвърди позитивното начало.

В четири от изпълнените произведения солисти бяха концертмайсторът на „Симфо­ниета „София“ Любов Уришова – цигулка и композиторът и изпълнител Добромир Кисьов – контрабас.

„Малагеня“ от Пабло де Сарасате и „Испански танц“ от Мануел де Фая, в оригинал за соло цигулка и пиано бяха представени във вариант за цигулка и оркестър. Оркестра­циите, дело на известния български диригент акад. Емил Янев, са специален подарък за солистката Любов Уришова. Виртуозните пиеси бяха поднесени на публиката в ОКИ „Надежда“ с много финес, изящество и темперамент.

Премиерата в програмата – „Песен“ и „Токата“ от Добромир Кисьов, написани за соло контрабас и пиано и оркестрирани специално за този концерт от автора, прозвучаха в негово изпълне­ние. Мелодичност и реминисценции от българския музикален фолклор се долавяха в „Песен“, а в „Токата“, не много типично за този инструмент, бе заложено на техниката и виртуозното начало.

Своето Адажио за струнни инструменти „Glow in the Dark“ проф. Красимир Тасков посвети на скоро починалия български композитор, пианист и диригент Кирил Ламбов. Произведението, олицетворение на вечното търсене и стремеж към по-добро, със своята съзерцателност, концентрирана вглъбеност и експресивност отправи послание­то на концерта: нека търсим и намираме СВЕТЛИНА дори в мрака.

Ева Матева