24 и 25 февруари, 10:00 – 16:00 ч., Концертна зала ОКИ „Надежда“, VІІ Преглед на Любителското творчество – 2020, прослушване

Прослушване на кандидатите за участие в VІІ Преглед на Любителското творчество – 2020.