21 март, 10:30 ч., Галерия ОКИ „Надежда“, откриване на изложба по проект „Урбинат“ – зелен здравословен коридор „Надежда“

Откриване на изложба по проект „Урбинат“ – зелен здравословен коридор „Надежда“,

с участието на квартет от „Симфониета „София“