Бурни аплодисменти за солистите на „Симфониета „София“ и целия оркестър в Централния военен клуб

Бурни аплодисменти изпратиха блестящите изпълнения на солистите Ралица Петкова (цигулка), Велян Ванков (виола), Любов Уришова (цигулка) и оркестър „Симфониета „София“ в концерта на 02.10.2020 г. в Централен военен клуб, София. Гост-диригент в програмата бе Деян Павлов. Представителното събитие се организира съвместно от Министерство на отбраната на Р. България, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и Общински културен институт „Надежда“.

Концертът, от цикъла „250 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен“, представи изискана програма, в която в почит на бележития композитор бе изпълнена една от най-светлите му и романтични творби – неговата Симфония № 6, фа мажор, оп. 68, „Пасторална“. Наред с нея бяха представени и емблематични произведения от трима български автори. Чухме „Concierto barocco“ за соло цигулка и струнен оркестър от Георги Арнаудов, „Севдана“ в изпълнение на соло виола и струнни от Георги Златев-Черкин и „Песен и шега“ за цигулка и оркестър от Парашкев Хаджиев.

Програмата започна с изпълнение на творбата на Георги Арнаудов „Concierto barocco“, по едноименната новела на Алехо Карпентиер, резултат от задълбочените търсения и интереси на композитора в областта на старинната музика и текстове. Със своето изпълнение солистката Ралица Петкова (цигулка) и „Симфониета „София“ успяха да предадат характерната емоция и духа на миналото, пречупени през съвременния мироглед на автора. След него звуча едно от най-красивите камерно-инструментални произведения на Георги Златев-Черкин – „Севдана“, със солист виолистът Велян Ванков. Едва ли има човек в залата, който остана недокоснат от голямата печал на затрогващата мелодия и от силно прочувственото изпълнение. За финал на българската част от програмата, с много настроение и темперамент ,„Симфониета „София“ и солистката Любов Уришова (цигулка) представиха „Песен и шега“ от Парашкев Хаджиев в оркестрация на акад. Емил Янев.

Концертът завърши със Симфония №6 „Пасторална“ от Лудвиг ван Бетовен. Единствената програмна симфония на композитора бе представена безапелационно от „Симфониета „София“. Гост-диригентът Деян Павлов успя да извади от оркестъра както изобразителните моменти, показващи различни състояния и картини от природата и селския живот, така и звукоподражателните модели, и по-абстрактните усещания и психологически моменти от образния кръг на произведението. Заслужени аплодисменти за духовата група и целия оркестър закриха музикалната вечер.

Ева Матева

_ _ _
Вижте още:

„250 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен“ – проф. Жени Захариева със „Симфониета София“

Проф. Милена Моллова отбеляза 80-годишния си юбилей заедно със „Симфониета „София“