7 ноември, 11:00 ч., Концертна зала ОКИ „Надежда“, Сонатен концерт

Концертът се отменя!
Датата, на която ще се състои ще бъде обявена допълнително!

_ _ _

Сонатен концерт
„Под знака на числото 1“

Галина Апостолова – пиано
Венцислав Хърков – виолончело

В прогромата:
Лудвиг ван Бетовен – Соната за пиано и виолончело № 1, оп. 5, фа мажор
Велислав Заимов – Соната за виолончело и пиано № 1 /1992/
Камий Сен-Санс – Соната за виолончело и пиано № 1, оп. 32, ла минор

Вход свободен