30 май, 18:30 ч., ОКИ „Надежда“, „Музика, слово и щрих“ със Снежана Бахчеванова

ОКИ „Надежда“ ви кани на среща-разговор със Снежана Бахчеванова на 30 май, 18:30 ч., в литературния салон на ОКИ „Надежда“. В „Музика, слово и щрих“ очаквайте 7 мандали „Послания от вселената“, 7 стихотворения – цикъл „Ако сърцето ми е лист хартия“, 7 пиеси за пиано – Сюита „Може би във Фа“, със специалното участие на Дария Ангеловска (арфа) от „Симфонониета „София“ при ОКИ „Надежда“.

*Снежана Бахчеванова е преподавател, композитор, автор на музикални учебници и учебни помагала по солфеж, елементарна теория на музиката и хармония.

Вход свободен!