Конкурс за създаване на нова детска песен

Еклектика рекърдс енд ентъртеймънт заедно със Сдружение „Еклектика“ обявява второто издание на  конкурса за създаване на нова детска песен „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition, 2023г.

Проектът се осъществява с подкрепата на Музикаутор, Общински културен институт „Надежда“, Министерство на културата на Република България и с медийното партньорство на БНР, БНТ, Дарик радио, Алма матер радио и Джаз ФМ радио.

Начин на кандидатстване:

Кандидатстващите творби трябва да бъдат представени чрез:

Партитура и/или компакт­диск или друг дигитален носител, съдържащ демо запис на песента. Заедно с тях трябва да бъдат приложени подписаната от авторите апликационна форма с адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон, както и Декларация за съгласие, с която се приемат условията по Регламента. Пълният текст на Регламента с изискванията за участие, Заявление за кандидатстване и Декларация за съгласие ще намерите във връзките по-долу.

*Декларации се подават от всеки член на творческия екип и изпълнителите.

Адрес за кандидатстване:

Участниците в конкурса  трябва да представят творбите си на адрес:
гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 2, ОКИ „Надежда“ за конкурса „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition или на e-mail адрес: oki_nadejda@abv.bg.

Срок за кандидатстване:
15 септември 2023г., до 17:00 ч.

_ _ _

Документи:
Регламент
Заявление
Декларация