21 – 24 февруари, 10:00 – 17:00 ч., ОКИ „Надежда“, V преглед на „Любителското творчество“ – прослушване

ОКИ „Надежда“ организира V преглед на „Любителското творчество“ от 21 до 24 февруари 2018 г. Прослушването ще се провежда между 10:00 – 17:00 ч.

Всички желаещи да участват е необходимо да попълнят „Заявка за участие“!