БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА

Съюз на българските композитори

Фондация "Петко Груев Стайнов"

Посолство на Япония в България

Институтът за литература – БАН

Детска градина №48 "Братя Грим"

Целодневна детска градина №168 "Слънчогледи"

Център за градска мобилност ЕАД

Благодарествено писмо Фондация "Петко Груев Стайнов"

НАГРАДИ

Посолство на Италия в България

Наградата на Столична община „Скритото добро“