График на кандидатите, допуснати до втори тур в конкурса за оркестранти в „Симфониета „София“ – 2020 г.

График на кандидатите, допуснати до втори тур в конкурса за оркестранти в „Симфониета „София“ – 2020 г.

13 ЮЛИ /ПОНЕДЕЛНИК/

1. 09.30 ч. – Вх. № РД-13-69/06.07.2020 г.
2. 10.00 ч. – Вх. № РД-13-52/19.06.2020 г.
3. 10.30 ч. – Вх. № РД-13-63/30.06.2020 г.
4. 11.00 ч. – Вх. № РД-13-65/01.07.2020 г.
5. 11.30 ч. – Вх. № РД-13-56/23.06.2020 г.
6. 12.00 ч. – Вх. № РД-13-67/03.07.2020 г.
7. 12.30 ч. – Вх. № РД-13-70/06.07.2020 г.
8. 13.00 ч. – Вх. № РД-13-62/29.06.2020 г.
9. 13.30 ч. – Вх. № РД-13-48/09.06.2020 г.

Всички кандидати трябва да се явят 2 (два) часа по-рано за получаване на оркестровите трудности.