Резултати от конкурса за оркестранти в „Симфониета „София“ при ОКИ „Надежда“ – 2020 г.

Неиздържали конкурса:
1. Вх. № РД-13-63/30.06.2020 г. – 204 т.
2. Вх. № РД-13-52/19.06.2020 г. – 154 т.

Издържали конкурса кандидати:

1. Вх. № РД-13-69/06.07.2020 г. – 322 т.
2. Вх. № РД-13-56/23.06.2020 г. – 372 т.
3. Вх. № РД-13-65/01.07.2020 г. – 325 т.
4. Вх. № РД-13-62/29.06.2020 г. – 381 т.
5. Вх. № РД-13-70/06.07.2020 г. – 414 т.
6. Вх. № РД-13-48/09.06.2020 г. – 393 т.
7. Вх. № РД-13-67/03.07.2020 г. – 420 т.