Заповед на Директора на ОКИ „Надежда“ във връзка с резултатите от конкурса за оркестранти в „Симфониета „София“

Общински културен институт „Надежда“
=========================
З А П О В Е Д

ОКИН-АД-07
№ 26/16.07.2020 г.

Във връзка с резултатите от конкурса за оркестранти към „Симфониета „София“ при ОКИ „Надежда“, проведен на 13.07.2020 г.

О П Р Е Д Е Л Я М

Поредността от класирането на издържалите кандидати според получените точки от конкурса по инструменти както следва:

I. Цигулка:
Първо място – Вх. № РД-13-56/23.06.2020 г. с 372 т.
Второ място – Вх. № РД-13-69/06.07.2020 г. с 322 т.

II. Виолончело:
Първо място – Вх. № РД-13-70/06.07.2020 г. с 414 т.
Второ място – Вх. № РД-13-62/29.06.2020 г. с 381 т.

III. Валдхорна:
Първо място – Вх. № РД-13-65/01.07.2020 г. с 325 т.

IV. Фагот:
Първо място – Вх. № РД-13-67/03.07.2020 г. с 420 т.
Второ място – Вх. № РД-13-48/09.06.2020 г. с 393 т.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Директор: П/П
/Анна Дамянова /

ЗАПОВЕД ОКИН-АД-07  № 26/16.07.2020 г.