Условия за провеждане на групови занимания по танци и балет

Във връзка със заповед на № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров,

считано от 21 октомври 2021 г. се разрешават груповите занимания по танци и балет, включително и за външни ползватели. Условията за провеждането им може да видите в прикачените документи: