АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП


Иван Масларски – Главен счетоводител
тел:+359884 310 904; email: ivan.maslarski@oki-nadejda.com

Елена Ангелова – специалист „Управление на човешките ресурси“
тел:+359884 310 892; email: elena.angelova@oki-nadejda.com

Минко Ламбов – специалист дигитални изкуства
тел:+359884 310 900;

Лидия Димитрова – организатор дейности
тел: +359885 229 644; email: lidiya.dimitrova@oki-nadejda.com

Бойко Дзивев – организатор реклама
тел: +359 (2) 938 6120; email: boyko.dzivev@oki-nadejda.com

Ева Матева – организатор
тел: +359882 837 879; email: eva.mateva@oki-nadejda.com

Ева Черкез – касиер, счетоводство
тел: +359889 082 346; email: eva.cherkez@oki-nadejda.com

Кремена Николова – технически сътрудник
тел: +359884 310 901

Агнеса Васова – домакин
тел: +359884 310 891; email: agnesa.vasova@oki-nadejda.com

Стоян Стоянов – портиер