АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП


Иван Масларски – Главен счетоводител                                                            тел:0884 310 904; email: ivan.maslarski@ oki-nadejda.com

Елена Ангелова – специалист „Управление на човешките ресурси“                        тел:0884 310 892; email: elena.angelova@ oki-nadejda.com

Кирил Ламбов – артистичен секретар                                                              тел: 0889 082 147; email: kiril.lambov@ oki-nadejda.com

Лидия Димитрова – организатор дейности                                                                    тел: 0885 229 644; email: lidiya.dimitrova@ oki-nadejda.com

Емилия Раднева – организатор реклама                                                                      тел: 0884 310 890; email: emiliya.radneva@ oki-nadejda.com

Адриана Стоянова – технически сътрудник                                                                тел: 0884 310 901; email: adriana.stoyanova@ oki-nadejda.com

Петя Петрова – специлист дигитални изкуства                                                              тел: 0884 310 900; email: petya.petrova@ oki-nadejda.com

Ева Черкез – касиер, счетоводство                                                                          тел: 0889 082 346; email: eva.cherkez@ oki-nadejda.com

Агнеса Васова – домакин                                                                                  тел: 0884 310 891; email: agnesa.vasova@ oki-nadejda.com

Христо Карапанджов – сценичен работник

Георги Симеонов – шофьор

Елизабета Иванова  – хигиенист