АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП


Иван Масларски – Главен счетоводител
тел:0884 310 904; email: ivan.maslarski@oki-nadejda.com

Елена Ангелова – специалист „Управление на човешките ресурси“
тел:0884 310 892; email: elena.angelova@oki-nadejda.com

Петя Петрова – експерт, връзки с обществеността
тел: 0884 310 900; email: petya.petrova@oki-nadejda.com

Кирил Ламбов – артистичен секретар
email: kiril.lambov@oki-nadejda.com

Лидия Димитрова – организатор дейности
тел: 0885 229 644; email: lidiya.dimitrova@oki-nadejda.com

Емилия Раднева – организатор реклама
тел: 0884 310 890; email: emiliya.radneva@oki-nadejda.com

Ева Матева – организатор
тел: 0882 837 879; email: eva.mateva@oki-nadejda.com

Ева Черкез – касиер, счетоводство
тел: 0889 082 346; email: eva.cherkez@oki-nadejda.com

Адриана Стоянова – технически сътрудник
тел: 0884 310 901; email: adriana.stoyanova@oki-nadejda.com 

Агнеса Васова – домакин
тел: 0884 310 891; email: agnesa.vasova@oki-nadejda.com

Христо Карапанджов – сценичен работник