АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП


Иван Масларски – Главен счетоводител

Румен Мизилов – специалист „Управление на човешките ресурси“

Кирил Ламбов – артистичен секретар

Лидия Димитрова – организатор дейности

Емилия Раднева – организатор реклама

Адриана Стоянова – технически сътрудник

Петя Петрова – специлист дигитални изкуства

Ева Черкез – касиер, счетоводство

Агнеса Васова – домакин

Христо Карапанджов – сценичен работник

Георги Симеонов – шофьор

Невена Крумова – хигиенист

Елизабета Иванова  – хигиенист