Нормативни документи

Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт „Надежда“- София може да видите тук:
Правилата за допълнително възнаграждение на персонала в Приложение №6 към Решение №516 по Протокол №86/23.07.2015 г. на СОС може да видите  тук:
Заповед във връзка с РЕШЕНИЕ №290 на Столичния общински от 08.06.2017 г. може да видите тук:
РЕШЕНИЕ №290 на Столичния общински за изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт „Надежда“-София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт „Надежда“-София може да видите тук: