Панчо Владигеров и неговата „Северна песен“

На днешния ден, 13 март, през 1899 г. е роден един от най-значимите български класически музиканти. Ярък представител на второто поколение композитори, отличен пианист и педагог, Панчо Владигеров е сред малкото български музикални творци, които получават европейско признание, при това още в студентските си години. Тогава неговият композиторски талант е високо оценен на два пъти с изключително авторитетното отличие на Берлинската академия – Менделсоновата награда за млад музикант. Важен етап в неговото развитие са годините в периода 1918 – 1932 г., когато Владигеров твори музика за спектаклите на един от най-изтъкнатите новатори в театралната режисура – Макс Райнхард. Реализирани с успех във Виена и Берлин, тези постановки се свързват и с натрупването на незаменим опит за българския компо­зитор. За огромния му принос в европейското културно наследство, през 1968 г. Виенският университет „Готфрид фон Хердер” удостоява Панчо Владигеров с престижната си награда. У нас той е зачетен с най-високите държавни отличия в израз на признателност за значителната му роля в развитието на българската култура.

Панчо Владигеров композира във всички жанрове. Огромното му по обем творчество включва многообразие от симфонични, музикално-сценични, инструментални, камерни и солови произведения, сред които изключително важно място заемат клавирните му творби. Тези пиеси, в голямата си част обединени в цикли, разгръщат композиционните умения на Владигеров, показват богата мелодика и виртуозност, съчетани с колорита на българския народен дух и образност. В търсене на различна звучност и окраска, композиторът сам създава многобройни транскрипции на своите произведения. Така се появяват разнообразни варианти за камерни и симфонични състави, които внасят своята характерност и цвят към първоначалния замисъл. В днешно време музиката на Панчо Владигеров продължава да вдъхновява различни музикални ансамбли, което провокира и разработването на нови аранжименти.

Композиторът създава цикъла за пиано „Класично и романтично“ през 1931 г. В него включва седем оригинални пиеси – Ригодон, Сарабанда, Куранта, Менует, Северна песен, Страници от албум и Малък марш, които носят характерния му отличителен стил. Транскрип­ции на целия цикъл са налични за камерен или струнен оркестър. Аранжиментът за струнен оркестър е направен през 1992 г. от сина на Панчо Владигеров – Александър Владигеров.

Днес, по повод 122-рата годишнина от рождението на големия български композитор, ще ви представим неговата „Северна песен“ в изпълнение на струнен секстет от „Симфониета „София“ в състав: Петя Витева – цигулка, Марта Танева – цигулка, Валентина Дукова – цигулка, Таня Спасова – виола, Венцислав Хърков – виолончело, Радостина Христова – контрабас.

Ева Матева