Напусна ни проф. Емил Янев – един от стълбовете на българската музикална култура, заслужен диригент, музикален педагог, автор и творец, общественик

Напусна ни проф. Емил Янев – един от стълбовете на българската музикална култура, заслужен диригент, музикален педагог, автор и творец, общественик.

Отиде си един скъп за нас човек. Скърбим за теб! С много обич и мъка се прекланяме пред светлата ти памет!

Над 60 години проф. Янев бе хоров и оркестров диригент, методист и преподавател, активен обществен деец, автор на статии, учебни помагала и множество други публикации, издадени в България, САЩ, Русия и Холандия. Проф. Емил Янев бе тясно свързан с дейността на ОКИ „Надежда“ при Столична община, именно с това, че в периода 1987 г. – 2002 г. бе главен диригент на „Колегиум музикум Банкя“ – днес под името оркестър „Симфониета „София“.

Проф. Янев е бил диригент на Софийската филхармония (пом. диригент на Филхармоничния хор), хор „Георги Кирков“, хор „Трудова песен“/преименуван на „Катя Попова“/ в Плевен, НМУ „Любомир Пипков“, хор „Септемврийци“, хор „Христина Морфова“, Колегиум Музикум „Банкя“ (днес „Симфониета „София“) при ОКИ „Надежда“ и много др. Проф. Емил Янев бе дългогодишен преподавател по хорово и оркестрово дирижиране, ръководител на диригентски курсове в България и чужбина, автор на множество статии и трудове, също и учебни помагала. Участвал е като жури многократно на Световната хорова олимпиада.

Проф. Янев е изнасял множество концерти в България, Белгия, Германия, Япония, Югославия, Швейцария, Холандия, Франция, Италия, Испания, Полша, Русия, Северна Македония, Латвия, Литва, Гърция и др.

Има издадени 7 компактдиска, 7 грамофонни плочи, 5 музикални филми. Реализирал е множество студийни записи в БНТ, БНР и др.

Почивай в мир, никога няма да те забравим!