Резултати от конкурса за оркестранти в „Симфониета „София“

Резултати от конкурса за оркестранти към „Симфониета „София“ при ОКИ „Надежда“, проведен на 14.07.2020 г., проведен на 14.10.2022 г.

  1. Инструмент – цигулка

Първо място със средна оценка 5,24 и 220 т. – Румяна  Владимирова-Бахарова

Второ място със средна оценка 4,69 и 197 т. – Васил Гешев

2. Инструмент – фагот

Първо място със средна оценка 4,88 и 205 т. – Розалия Ангелова

3. Инструмент – виола

Първо място със средна оценка 4,81 и 202 т. – Цветелина Цветкова

4. Инструмент – обой

Първо място със средна оценка 5,76 и 242 т. – Александър Кошелев

София, 18.10.2022 г.