Литературен салон ОКИ „Надежда“ представи „От коша на историята“ – извадки от книгата на Бойко Дзивев „Исторически синхронизации“

Литературен салон ОКИ „Надежда“ представи „От коша на историята“ – публикувани извадки от над 10-годишния труд на Бойко Дзивев „Исторически синхронизации“. Книгата представлява огромна база данни, съдържаща колекция от факти в най-различни сфери на човешкото развитие, история, култура и наука, с интерактивни връзки към снимков, аудио и видеоматериал. Свързвайки факти от събития, случили се в един и същ времеви период, но в различни краища на света, авторът прави любопитни аналогии и дава оригинални обяснения за миналото, наричайки ги „Исторически синхронизации“. Изборът на датата на представянето – 11.11.2022 г., привлекателен от историко-фактологическа, психологическа и нумерологична гледна точка, също не е случаен и отразява интересите на Бойко Дзивев в тези насоки.

Предговорът на книгата бе представен от Милена Исаева. Музикални домакини на събитието бяха оркестрантите в „Симфониета „София“ Дария Ангеловска – арфа и Аяано Сато – обой.

Ева Матева

_ _ _

Фотогалерия от събитието