7 декември, 19:00 ч., ЦВК, „Симфониета „София“ представя традиционния си концерт с музиката на фамилия Щраус

„Симфониета „София“ представя традиционния си концерт с музиката на фамилия Щраус на 07.12.2022 г. Събитието ще се проведе от 19:00 ч., в Централния военен клуб в столицата.

Диригент – Свилен Симеонов

Вход с покани!