ОКИ „Надежда“ обявява конкурс за оркестранти в „Симфониета „София“

ОКИ „Надежда“ на основание чл. 90 ал 2, във връзка с чл.91 от КТ ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните длъжности в „Симфониета „София“:

Оркестрант – обой – 1бр.;
Оркестрант – фагот – 1 бр.;
Оркестрант – тромпет – 2 бр.;
Оркестрант – ударни инструменти – 1 бр.;
Оркестрант – виола – 1 бр.;
Оркестрант – виолончело – 1 бр.;
Оркестрант – цигулка – 1 бр.

📌Статут на ОКИ „Надежда“: Общински културен институт
Адрес: София 1220, бул. „Ломско шосе“ № 2

📌Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование – музикално – средно, бакалавър или магистър

📌Начин на провеждане на конкурса:
Прослушване

📌Репертоар на конкурса:
– Първа или последна част от концерт;
– Виртуозна пиеса по избор;
– Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса;
– Свирене от пръв поглед;
– Събеседване с кандидатите.

📌Вид правоотношение: трудово

📌Необходими документи за кандидатстване:
Заявление за участие в конкурса;
Автобиография;
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, ;
Програма, с която кандидатът се явява на конкурса.

📌Срок за подаване на документите: от 10:00 ч. до 17:00 ч. до 30 август  /вторник/ 2022г.

📌Място за подаване на документите: подават се лично в ОКИ „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ № 2, ет. 2, стая 11 – деловодство, където кандидатите имат възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност.

📌Дати на провеждане на конкурса: 07 септември /сряда/ 2022г. по график от 09.00ч. до 17.00ч.

За информаця: тел. 029362585, 029386120, e-mail: oki_nadejda@abv.bg и  www. oki-nadejda.com