7 април, 18:00 ч., ОКИ „Надежда“, откриване на изложба „Моят Великден“

Центърът за изкуства, култура и образование в София представя изложбата „Моят Великден“. Откриването й ще бъде на 7 април, 18:00 ч. в ОКИ „Надежда“.

Отриването на изложбата ще бъде придружена с награждавена на деца от ЦИКО.

„Моят Великден“ ще остане в Галерията на ОКИ „Надежда“ до края на м. април!