ІХ Преглед на любителското творчество, 2024 г. – допуснати до участие в концерт на 1 март