ОКИ „Надежда“ обявява конкурс за оркестранти в „Симфониета „София“

ОКИ „Надежда“ обявява конкурс за оркестранти в „Симфониета „София“ за следните длъжности:

  • Оркестрант – обой – 1бр.;
  • Оркестрант – кларинет – 1 бр.;
  • Оркестрант – валдхорна – 1 бр.;
  • Оркестрант – виола – 1 бр.

Начин на провеждане на конкурса:
Прослушване

Репертоар на конкурса:
– Първа или последна част от концерт;
– Виртуозна пиеса по избор;
– Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса;
– Свирене от пръв поглед;
– Събеседване с кандидатите.
Вид правоотношение: трудово

Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурса;
2.Автобиография
3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
4.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка;
5.Програма, с която кандидатът се явява на конкурса.

Срок за подаване на документите: от 10:00 ч. до 17:00 ч. до 30 юни /сряда/ 2021г.

Място за подаване на документите:
подават се лично в ОКИ „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ № 2, ет.2, стая 11 – деловодство, където кандидатите имат възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност.

Дати на провеждане на конкурса:
05 юли /понеделник/ 2021г. по график от 10:00ч. до 17:00ч.

За информаця:
тел. 029362585, 029386120, e-mail:oki_nadejda@abv.bg и www. oki-nadejda.com