Средни оценки и общ сбор точки от конкурса за оркестранти в оркестър „Симфониета „София“, проведен на 25.01.2024 г.

Общински културен институт „Надежда“

Средни оценки и общ сбор точки от конкурса за оркестранти в оркестър „Симфониета „София“,  проведен на 25.01.2024 г.

№ по ред Кандидат оркестранти Резултат

средна оценка/ точки

1 Цветомир Венциславов Радев  – кларинет 5,975/ 239 т.
2 Лев Алеев – виолончело 5,525/ 221 т.
3 Иван Цветанов Петков – тромпет 5,50/ 220 т.
4 Галя Светославова Димитрова – тромпет 4,65 / 186 т.

София,
29.01.2024 г.

Е. Ангелова: П/П
Специалист „Управление на
човешките ресурси“