1 март, 18:00 ч., ОКИ „Надежда“, Галаконцерт на най-добре представилите се в ІХ Преглед на любителското творчество

На 1 март от 18:00 ч. в концертната зала на ОКИ „Надежда“ ще се състои галаконцертът на най-добре представилите се участници в ІХ Преглед на любителското творчество, 2024 г.

Вход – свободен