ДЕЙНОСТИ


1. Административно и материално – техническо обслужване и мениджмънт на общински оркестри. Институтът включва два отделни, самостоятелни състави – оркестър „Симфониета „София“ и Джаз формация „София“.

2. Организира концерти, конкурси, фестивали, изложби, литературни салони и други форми на творчески изяви.

3. Извършва и други платени услуги, съгласно Решение № 454 на Столичния общински съвет от 24.07.2014 г. (Приложение № 36) и Решение № 560 на Столичния общински съвет от 14.09.2017 г.