ИСТОРИЯ


Основан през 1974 г., културният институт е наречен Младежки дом „Лилия Карастоянова“. Преименуван е през 1991 г. като Дом на културата „Надежда“.

През 2001 г. с Решение № 53 на Столичния общински съвет е преобразуван на Общински културен институт „Надежда“. В него се обединяват „Софийски духов оркестър“ с главен диригент Доцо Вътков и диригент Иван Стоянов (до май 2006 г.), Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров (до май 2007 г.), Джаз формация „София“ с ръководител Райчо Иванов и „Колегиум музикум – Банкя“ с диригент акад. Емил Янев. През 2003 г. „Колегиум музикум – Банкя“ се трансформира в „Симфониета „София“  с диригент Свилен Симеонов.

От 2004 г. до 2016 г.  към музикалните състави на ОКИ „Надежда“ се присъединява квартет „Еолина“.

Днес оркестър „Симфониета „София“ с диригент Свилен Симеонов и Джаз формация „София“ с ръководител Бойчо Дечев участват активно в културния живот на столицата, страната и по света.