Анна Георгиева Дамянова – Директор на ОКИ „Надежда“


Анна Дамянова работи в сферата на културата от 1986 г. Започва кариерата си като методист в ОЦХС-Перник. Участва и журира в редица фестивали в страната и чужбина.

Организатор и лектор е на образователни концерти в ОД „Музика“ в гр. Перник, а през 1998 г. започва работа в ОК „Дворец на културата“, гр. Перник – към камерен смесен хор „Колегиум Кантикум“. Работи като преподавател по теоретични предмети, ръководител на училищен хор, изнася семинари и открити уроци, извършва концертна дейност. Корепетитор и диригент е и на смесен хор „Стомана“.

От 2008 г. до 2013 г. преподава музикално – теоретични предмети в Музикален колеж „Щефан Няга“ в гр.Кишинев, филиал гр.Твърдица, Република Молдова. Мисията й там е за съхраняване на българските традиции, бит, култура и самосъзнание сред българските общности извън България. Подготвя студентите за участие в конкурси, фестивали и кандидат – студенти по История на България за постъпване във ВУЗ, изготвя проекти и извършва организационна дейност.

Анна Дамянова печели ІІІ награда от Международен хоров конкурс през 1996 г. в гр. Превеза, Гърция.

Средното си образование завършва в СМУ „П.Пипков“ със специалност „пиано“ и „хорово дирижиране“. Степен „Магистър“ получава в НМА „П. Владигеров” – гр. София, специалност „Музикознание“, профил „Музикален фолклор“.

Анна Дамянова  е Директор на ОКИ „Надежда“ от 2013 г.